Piece rozpływowe SEF

Rozwiązania zastosowane w piecach firmy SEF łączą w sobie dwie znane technologie lutowania rozpływowego: lutowanie w podczerwieni (IRR) i lutowanie konwekcyjne (ACR). Podgrzewanie podczerwienią umożliwia szybsze doprowadzanie ciepła do elementów w pierwszej fazie procesu, natomiast podgrzewanie konwekcyjne zapewnia właściwy rozkład ciepła na elementach o różnej pojemności cieplnej w drugiej fazie procesu. W piecach można dowolnie ustalić ilość ciepła poprzez sposób, w jaki zostanie ono doprowadzone do pakietu, zmieniając temperaturę grzałek IR i temperaturę powietrza oraz wydatek wentylatora(ów) stref konwekcyjnych.

Piec rozpływowy SEF 551.10

Podstawowy system zaprojektowany został w wersji „desktop” i wyposażony jest w 8 konwekcyjnych stref grzewczych (4 strefy górne i 4 strefy dolne). Transport PCB odbywa się na siatce, a urządzenie sterowane jest za pomocą nowoczesnego 7-calowego panelu dotykowego. Piec wyposażony jest również w wewnętrzny profilomierz jednokanałowy w celu dokładnej kontroli parametrów procesu.

Piec rozpływowy SED 551.19

Oferuje tę samą funkcjonalność co mniejsze systemy, ale zwiększa znacznie możliwości produkcyjne. Modułowy system składa się z 20 konwekcyjnych stref grzewczych (10 górnych i 10 dolnych), które mogą być wykorzystywane jako strefy grzania lub jako strefy chłodzące.

Piec rozpływowy SEF 551.15 (wersja specjalna)

W tej wersji urządzenia strefa chłodzenia zastąpiona jest przez dodatkową strefę grzania. Mamy więc razem 10 konwekcyjnych stref grzewczych (5 stref górnych i 5 stref dolnych). Chłodzenie odbywa się za pomocą wentylatorów umiejscowionych nad wyjazdem transportu.