Alpha WB 6000

Topnik Alpha EF 6000 został specjalnie opracowany dla zapewnienia doskonałej kosmetyki płytek po lutowaniu oraz w celu wyeliminowania efektu kuleczkowania i powstawania mostków lutowniczych. Jest to topnik o niskiej zawartości części stałych (poniżej 4%) co w efekcie daje niewielką ilość nieklejących pozostałości.

 

Ulotka techniczna – Alpha WB 6000