Alpha PV50

Topnik Alpha PV 50 jest topnikiem o najniższej liczbie zawartości części stałych z wszystkich topników Alpha. Został zaprojektowany dla uzyskania najlepszych wyników lutowania w technice solarnej. Nie posiada w swoim składzie kalafonii i halogenków. Przeznaczony do technologii ołowiowej i bezołowiowej.

Ulotka techniczna – Alpha PV50

Karta charakterystyki – Alpha PV50