Lakier FSC

FCS jest szybkoschnącym lakierem  przeznaczonym do zabezpieczania płytek drukowanych, szczególnie tych narażonych na wysoką wilgotność. Bazując na wysokiej jakości żywicach silikonowych, FSC charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szerokiej gamy materiałów i dużą rozpiętością temperatur pracy.

Zalety:

  • Dopuszczone do użytku w przemyśle kolejowym, z dopuszczeniem IEC-61086
  • Bardzo wysoka oporność powierzchniowa i szeroki zakres temperatury pracy
  • Dobra ochrona przed wilgocią
  • Usuwalny przy pomocy rozpuszczalników np. ULS

Właściwości cieczy:

Wygląd jasno zabarwiona ciecz
Gęstość w 20°C [g/ml] 0.96
Zawartość VOC [%] 50
Temperatura zapłonu [°C] ~ 27
Zawartość części stałych[%] 50
Lepkość [mPa s 20°C] 550
Touch dry [min] 10-15
Rekomendowany czas schnięcia [h] 24 w 20°C
4  w 60°C
2 w 90°C
Wydajność pokrycia dla warstwy 25µm [m2 /l] 18

Właściwości powłoki:

Kolor bezbarwny
Zakres temperatur [°C] -50°C – +125
Palność UL 94 klasa V-1
Thermal Cycling (MIL-1-46058C) Spełnia wymagania
Współczynnik rozszerzalności [ppm] 150
Wytrzymałość elektryczna [kV/mm] 80
Stała dielektryczna 2.7
SIR [Ω] 1020
Odporność izolacji na przebicie [V] >300
Współczynnik dyssypacji w 100Hz, 25°C 0.001
Odporność na wilgoć (IEC 61086-2) Spełnia wymagania
Test w komorze solnej (IEC 61086-2) Spełnia wymagania

Ulotka techniczna – Lakier FSC

Zapytanie ofertowe

Wyślij poniższą wiadomość, odpowiemy na nią najszybciej jak to możliwe


Podziel się tym ze znajomymi!