Topniki do lutowania

W ofercie posiadamy szeroką gamę topników alkoholowych, półwodnych i wodnych do maszynowego lutowania pakietów elektronicznych osadzanych w technologii montażu przewlekanego lub mieszanego. Z wyszczególnionej poniżej grupy można dobrać optymalny produkt do swojego procesu oraz wymagań jakościowych. Szczegółowe karty techniczne wraz z opisami i wytycznymi do wdrożenia są dostępne u doradców technicznych. Producentem topników Alpha jest firma Alent (grupa MacDermid).

Nazwa handlowaNośnikSubstancja topnikującaZawartość substancji stałych w % wag.Liczba kwasowa w mg KOH/gKlasyfikacja zgodnie z J-STD 004Zalecane zastosowanie*Sposób aplikacji topnika:
Natrysk
Sposób aplikacji topnika:
Piana
Alpha
EF 2202
WodaKwasy organiczne3.530.0ORL0F, RTAKNIE
Alpha
WB 400
Woda / AlkoholeKwasy organiczne2.524.0ORL0FTAKNIE
Alpha
RF32 LCF-M
AlkoholeKwasy organiczne2.015.0ORL0FTAKTAK
Alpha
SLS 65C
AlkoholeKwasy organiczne2.218.0ORL0F, STAKTAK
Alpha
SLS 65
AlkoholeKwasy organiczne2.318.0ORL0F, S, ATAKTAK
Alpha
EF 6103
AlkoholeKalafonia
Kwasy organiczne
3.622.4ORL0F, P, STAKTAK
Alpha
EF 6100
AlkoholeKalafonia
Kwasy organiczne
3.824.0ORL0F, S, RTAKNIE
Alpha
EF 6850 HF
AlkoholeKalafonia
Kwasy organiczne
4.021.4ROL0F, P, STAKTAK
Alpha
RF 800
AlkoholeKalafonia
Kwasy organiczne
4.118.0ROL0F, P, STAKTAK
Alpha
EF 8000 TF
AlkoholeKalafonia
Kwasy organiczne
6.027.0ROL0F, S, RTAKTAK

Zalecane zastosowanie *

F – fala lutownicza     P – pobielanie     S – fala selektywna     R – lutowanie ręczne     FV – fotowoltaika     A – automotive


Alpha EF 2202

Topnik EF 2202 jest bezhalogenkowym topnikiem wodnym „no-clean” bez dodatku kalafonii, o niskiej zawartości części stałych oraz niskiej zawartości lotnych substancji organicznych (low VOC). Topnik EF 2202, spełniając normy Bellcore, odznacza się zarazem wysoką aktywnością, dzięki czemu gwarantuje bezproblemowe lutowanie. Jego starannie opracowana receptura bazująca na organicznych aktywatorach zapewnia doskonałe zwilżanie i pokrywanie padów, także w przypadku miedzi pasywowanej organicznie (OSP), obciążonej już wcześniej termicznie w procesie reflow.

Alpha WB 400

Topnik WB 400 to ewolucja topnika NR 300, w którym część wody została zastąpiona alkoholem izopropylowym. Podstawowe zalety w porównaniu z w pełni wodnymi topnikami to mniejsza ilość ciepła potrzebna do dostarczenia w pierwszej fazie lutowania oraz ograniczenie ryzyka korozji powstającej z resztek wody.

Alpha RF32 LCF-M

Topnik RF 32 LCF-M jest specjalną recepturą na bazie kwasu adypinowego przeznaczoną do maszynowego lutowania elementów elektronicznych. Topnik nie zawiera chlorków i został opracowany celem dalszego polepszenia jakości spoin oraz obniżenia pozostałości po lutowaniu. Topnik RF 32 LCF-M jest przeznaczony do lutowania w atmosferze normalnej oraz w osłonie azotu. Nanoszony może być przez pianę i natrysk. Niskie napięcie powierzchniowe i dobre właściwości kapilarne powodują równomierne pokrywanie nim lutowanych elementów.

Alpha SLS 65C

SLS 65C jest aktywnym topnikiem typu „no clean” o niskiej zawartości części stałych (poniżej 4%). Opracowany, aby eliminować efekty kuleczkowania oraz mostkowania, które często towarzyszą procesowi lutowania z użyciem fali chip. Specjalne dodatki redukują napięcie powierzchniowe pomiędzy solder maską a lutowiem.

Alpha SLS 65

Topnik ALPHA SLS 65 została opracowana specjalnie w celu wyeliminowania tendencji do tworzenia się kulek lutowniczych i mostków – dwóch defektów, które zwykle wiążą się z użyciem fali chip. Zawartość substancji części stałych na poziomie 2,3% pozwala uzyskać bardzo dobry wynik lutowania z jednoczesnym utrzymaniem wysokiej jakości kosmetyki spoin. Topnik bardzo dobrze sprawdza się w produkcji automotive.

Alpha EF 6103

Alpha EF 6103 jest topnikiem opartym na alkoholu, zaprojektowanym w celu zoptymalizowania procesu lutowania. Został on opracowany zarówno dla standardowych, jak i grubszych PCB o dużej gęstości zarówno w bezołowiowych (standardowe stopy SAC i  SACX0307), jak i ołowiowych procesach lutowania. Zaprojektowano go tak, aby stwarzał doskonałe warunki do wypełnienia otworów przez spoiwo i ułatwiał przeprowadzanie testów za pomocą testerów igłowych. Pozostałości po EF 6103 są minimalne i równomiernie rozłożone.

Alpha EF 6100

EF 6100 jest topnikiem na bazie rozpuszczalników organicznych (VOC) i powstał z myślą o uzyskaniu wysokiej niezawodności elektrycznej spoin i doskonałych rezultatów lutowania, zapewniając jednocześnie dobry wygląd pakietów i możliwość przeprowadzania kontroli za pomocą testerów igłowych. W procesach lutowania na fali i lutowania selektywnego topnik EF 6100 ogranicza powstawanie mostków (zwarć) i kulek na różnych typach masek przeciwlutownych, a także zapewnia dobre wypełnianie metalizowanych otworów. EF 6100 jest topnikiem przeznaczonym do lutowania w technologii ołowiowej i bezołowiowej.

Alpha 6850 HF

6850HF jest bez halogenkowym topnikiem alkoholowym o niskiej zawartości części stałych typu no clean. Stworzony dla standardowych, grubszych czy też gęsto upakowanych pakietów lutowanych w technologii bezołowiowej jak i ołowiowej. Opracowany, aby minimalizować zwarcia jak również ułatwić przeprowadzanie testów za pomocą testerów igłowych.

Alpha RF 800

RF 800 powstał z myślą o zapewnieniu doskonałych rezultatów lutowania na powierzchniach, które odznaczają się gorszą lutownością. Topnik sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku płytek z pokryciem OSP i cyną chemiczną. Pozostałości po procesie lutowania są niewielkie, bezpieczne chemicznie („no clean”), niekleiste i ułatwiające przeprowadzenie testów za pomocą testerów igłowych.

Alpha EF 8000 TF

Topnik Alpha EF8000 TF został opracowany z myślą o uzyskaniu wysokiej niezawodności elektrycznej spoin i doskonałych rezultatów lutowania nawet na gęsto upakowanych pakietach. Znajduje zastosowanie w technologii ołowiowej i bezołowiowej. Stworzony również aby zminimalizować mostkowanie na spodach układów BGA.