Topniki do napraw

Zostały opracowane jako środki pomocnicze ułatwiające wymianę układów scalonych na pakietach. Dzięki odpowiedniemu doborowi aktywatorów pozostałości topników mogą w zasadzie pozostać na powierzchni pakietu.

Topnik RMA7

RMA 7 jest zagęszczonym topnikiem kalafoniowym klasy RMA (klasyfikacja ROL0 według IPC J-STD-004). Służy do za- i wylutowywania układów scalonych podczas napraw np. telefonów GSM. RMA7 można nanosić poprzez sito, szablon lub ze strzykawki (dozownikiem) na miejsca wymagające napraw np. otwarcie zwarć lutownicą. Nadrukowane warstwy topnika o grubości 100μm zachowują kleistość przez 72 godziny. Aktywatory zawarte w topniku RMA 7 umożliwiają dobrą lutowność na powierzchniach: Ag, Au, Cu, Zn, SnPb, SnAgCu, itd.

Topnik OM338 BGA

Topnik w żelu do napraw, w tym do za- i wylutowywania układów BGA. Jest nośnikiem past lutowniczych serii OM338. Podstawowe zalety to możliwość nanoszenia przez szablon lub dozownikiem bezpośrednio na pola lutownicze i bardzo duża skuteczność.

Topnik L3

Topnik L3 w mazaku z zaworem odcinającym przeznaczony jest do precyzyjnego nanoszenia topnika ułatwiającego proces za- i wylutowywania skomplikowanych układów scalonych. Podczas naciskania końcówki mazaka następuje otwarcie zaworu dozującego i wypływ topnika. Takie rozwiązanie gwarantuje, że topnik nie paruje i nie wycieka. Końcówka wykonana została z włókna szklanego i spełniać może dodatkowo rolę czyścika powierzchni padu podczas odsysania z niego cyny. Wraz z mazakiem dostarczamy wymienną końcówkę.

Topnik w kamieniu

W przemyśle elektronicznym i elektrycznym czystość oraz zwilżalność grotów lutownic odgrywa istotną rolę. Topnik Tip Activator w kamieniu przywraca grotom pierwotne właściwości zwilżania lutowiem. Tip Activator zawiera wysokiej jakości bezołowiowy proszek SnCu z dodatkami aktywującymi.